جالب ترین امتیازات تنیس

از این رالی طولانی و خنده دار تا انواع و اقسام ضربه های اتفاقی و پرت کردن راکت ها، جالب ترین امتیازات تاریخ تنیس از ستاره هایی چون پیت سمپراس، نواک جکوویچ، اندی ماری و راجر فدرر را در این ویدیو ببینید ......

از این رالی طولانی و خنده دار تا انواع و اقسام ضربه های اتفاقی و پرت کردن راکت ها، جالب ترین امتیازات تاریخ تنیس از ستاره هایی چون پیت سمپراس، نواک جکوویچ، اندی ماری و راجر فدرر را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


تنیس