جالب ترین تبلیغات تاریخ؛ فری استایل منچستری ها در «ترکیش ایرلاینز»

دومین قسمت مجموعه جالب ترین تبلیغات تاریخ فوتبال به تبلیغ طنز آمیز تورکیش ایرلاینز با شرکت نسل رویایی منچستریونایتد اختصاص دارد ......

دومین قسمت مجموعه جالب ترین تبلیغات تاریخ فوتبال به تبلیغ طنز آمیز «تورکیش ایرلاینز» با شرکت نسل رویایی منچستریونایتد اختصاص دارد.

تگ ها


فوتبال