جالب ترین تبلیغات تاریخ؛ «پوگبا و آدیداس»

در اولین قسمت مجموعه جالب ترین تبلیغات تاریخ فوتبال تبلیغ خلاقانه آدیداس با حضور پل پوگبا در آغاز فصل 2016-2017 را تقدیم تان می کنیم ......

در اولین قسمت مجموعه جالب ترین تبلیغات تاریخ فوتبال تبلیغ خلاقانه آدیداس با حضور «پل پوگبا» در آغاز فصل 2016-2017 را تقدیم تان می کنیم.

تگ ها


فوتبال