جالب ترین حواشی هفته 36 «لوشامپیونه»

از دراز نشست رفتن گلزنان تا دعواهای همیشگی ماریو بالوتلی و واکنش های عجیب هواداران مروری بر جالب ترین حواشی هفته 36 لوشامپیونه داشته باشیم ......

از دراز نشست رفتن گلزنان تا دعواهای همیشگی ماریو بالوتلی و واکنش های عجیب هواداران مروری بر جالب ترین حواشی هفته 36 لوشامپیونه داشته باشیم.

تگ ها


فوتبال