جالب ترین خوشحالی های پس از گل در تاریخ «بارسلونا»

برای بازیکنان فوتبال که هیجان و فشار عصبی شدیدی رو طی بازی تحمل می کنند، خوشحالی پس از گل بهترین فرصت برای خالی کردن همه هیجانات شان است ......

برای بازیکنان فوتبال که هیجان و فشار عصبی شدیدی رو طی بازی تحمل می کنند، خوشحالی پس از گل بهترین فرصت برای خالی کردن همه هیجانات شان است... در این ویدیو منتخب جالب ترین خوشحالی های پس از گل در تاریخ باشگاه بارسلونا را با هم می بینیم که شامل حرکات موزون خاص همه برزیلی های تاریخ این باشگاه هم می شود!

تگ ها


لالیگا فوتبال