جالب ترین لحظه هفته 12 سری آ

خود درگیری بازیکنان رم در لحظه ثبت عکس تیمی به عنوان بامزه ترین لحظه هفته دوازدهم سری آ انتخاب شد ......

خود درگیری بازیکنان رم در لحظه ثبت عکس تیمی به عنوان بامزه ترین لحظه هفته دوازدهم سری آ انتخاب شد.

تگ ها


طنز ورزشی سری آ فوتبال