جالب ترین مکالمات رادیویی در «گرند پری موناکو 2017»

گرندپری موناکو با قهرمانی سباستین فتل از تیم فراری به پایان رسید. جالب ترین مکالمات ضبط شده از رانندگان مطرح فرمول یک ......

گرندپری موناکو با قهرمانی سباستین فتل از تیم فراری به پایان رسید. جالب ترین مکالمات ضبط شده از رانندگان مطرح فرمول یک در گرندپری موناکو را با زیر نویس فارسی ببینید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس