جالب ترین مکالمات رانندگان در «گرند پری» اسپانیا 2017

......

.مروری بر جالب ترین مکالمات رادیویی ستاره های فرمول یک در گرندپری اسپانیا که با قهرمانی لوئیس همیلتون به پایان رسید