جالب ترین واکنش ها در NBA All Star

دیدار دوستانه ستاره های کنفرانس غرب و شرق لیگ آمریکا پر از تکنیک های استثنایی و واکنش های جذاب است ......

دیدار دوستانه ستاره های کنفرانس غرب و شرق لیگ آمریکا پر از تکنیک های استثنایی و واکنش های جذاب است. در این ویدیو از سایت رسمی Nba  منتخب جالب ترین واکنش های این دیدار از ستاره هایی چون راسل وست بروک، جیمز هاردن، استیفن کری و لبران جیمز را با هم می بینیم.

تگ ها


بسکتبال