جالب ترین گل ها از داوران، توپ جمع کن ها و مربیان!

در اتفاقاتی نادر پیش آمده که داوران، مربیان و توپ جمع کن ها هم گلزنی کرده اند ......

در اتفاقاتی نادر پیش آمده که داوران، مربیان و توپ جمع کن ها هم گلزنی کرده اند. منتخب این اتفاقات نادر را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال