جام جهانی به ژاپن رسید

جام جهانی پیش از بازگشت به روسیه، در دور دوم تور خود به 50 کشور سفر کرد که در این ویدئو خلاصهای از ورود جام را به ژاپن میبینیم ......

جام جهانی پیش از بازگشت به روسیه، در دور دوم تور خود به 50 کشور سفر کرد که در این ویدئو خلاصه‌ای از ورود جام را به ژاپن می‌بینیم.

تگ ها


جام جهانی 2018 فوتبال