جام جهانی «دوچرخه سواری کوهستان» 2017؛ قهرمانی «میریام نیکول» در بخش زنان

مسابقات جام جهانی دوچرخه سواری کوهستان روز گذشته برگزار شد و میریام نیکول توانست با این اجرای دیدنی عنوان قهرمانی بخش زنان را بدست آورد ......

مسابقات جام جهانی دوچرخه سواری کوهستان روز گذشته برگزار شد و میریام نیکول توانست با این اجرای دیدنی عنوان قهرمانی بخش زنان را بدست آورد.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس