جام جهانی فیفا18 در فرانسه برگزار می‌شود

در روزهای 19 و 20 می در شهر پاریس و در استادیوم ایامپی، 16 تیم حرفهای بازی‎های رایانهای با هم به رقابت خواهند پرداخت ......

در روزهای 19 و 20 می در شهر پاریس و در استادیوم ای‌ام‌پی، 16 تیم حرفه‌ای بازی‎های رایانه‌ای با هم به رقابت خواهند پرداخت.

تگ ها


گیم فوتبال