جان جونز: از مثبت شدن تست دوپینگم خجالت نمی‌کشم!

نتیجه تست دوپینگ جان جونز اعلام شد....

نتیجه تست دوپینگ جان جونز اعلام شد.

روز گذشته کمیسیون ورزشی نوادا نتیجه تست دوپینگ جان جونز را منتشر کرد که در بعضی از آنها نتیجه ی تست مثبت اعلام شده بود، با این حال چون ماده  پیدا شده در بدن جان جونز همان ماده ای است که او قبلا برای آن محرومیت خود را گذرانده و مقدارش بسیار کم است، کمیسیون جان جونز را محروم نمی کند.

جان جونز در واکنش به این موضوع این صحبت ها را با خبرنگاران انجام داد:

"من با این ایده که این موضوع قرار است جزئی  از کرییر من باقی بماند مشکلی ندارم و نمیدانم چقدر دیگر این اتفاق قرار است تکرار بشود. چیزی که باعث می شود من شب ها بتوانم راحت بخوابم این است که من میدانم تمام تست های دوپینگ را انجام دادم. از من توسط 3 سازمان ضد دوپینگ بزرگ جهان تست گرفته شده و من هرگز از تست دادت سر باز نزدم. هر چقدر که من بیشتر در دسترس باشم و این اطلاعات بیشتر منتشر بشود مردم بهتر این موضوع را درک می کنند.

چیزی که من از طرفدارها می خواهم اینه که فقط سر تیتر خبر ها را نگاه نکنند، من میخواهم که آنها بر روی لینک ها کلیک کنند تا بتوانند متوجه بشوند واقعا چه اتفاقی افتاده. من خودم را از  خجالت زدگی دور کردم و بخاطر اتفاق افتادن این موضوع هیچ شرمندگی ندارم.  من بار ها گفتم که هیچ وقت به صورت آگاهانه از مواد نیروزای ورزشی، دارو یا هر چیز دیگه ای استفاده نکردم."