جاور: در ثانیه‌ها کم آوردم/ بعد از مسابقه حتی نمی‌توانستم قایقم را از آب بیرون بیاورم

روئینگ سوار کشورمان گفت: بعد از مسابقه طوری بودم که توان حرف زدن نداشتم، حتی برای بیرون اوردن قایق از آب مربیام کمکم کرد ......

روئینگ سوار کشورمان گفت: بعد از مسابقه طوری بودم که توان حرف زدن نداشتم، حتی برای بیرون اوردن قایق از آب مربی‌ام کمکم کرد.

مهسا جاور پس از مسابقه شانس مجدد در روئینگ گفت: خدا را شکر مسابقه خوبی بود. با اینکه بالا نرفتم از خودم راضی هستم. به هر حال توانستم با کشورهای بزرگ در روئینگ دنیا مسابقه نزدیک جهانی داشته باشم. من از اول می‌دانستم که المپیک میدان بزرگ و مهمی است و تمام تلاشم را انجام دادم. من از نتیجه‌ای که گرفتم، راضی هستم.

وی در ادامه افزود: شاید به آن چیزی که می‌خواستم، نرسیدم اما مهم این است برابر حریفان قدرتمند جهانی در ثانیه‌ها کم آوردم و به مرحله بالاتر نرسیدم. همین نتیجه هم در سطح المپیک برای من خیلی خوب است. من تنها آسیایی بودم که در گروه‌بندی تمام حریفانم جهانی تعیین شدند.

 روئینگ سوار کشورمان که بعد از مسابقه دچار سرگیجه شد و مدت زیادی در اتاق استراحت حضور داشت از اینکه برای مصاحبه نزد خبرنگاران نیامده عذرخواهی کرد و افزود: بعد از مسابقه به حدی رسیده بودم که توان حرف زدن نداشتم، حتی برای برداشتن قایق مربی‌ام کمکم کرد. بعد از آن هم مدت زیادی سرگیجه داشتم اما حالا بهتر هستم و امیدوارم فردا که برای رنکینگم در نیمه نهایی E و F پارو می‌زنم، بتوانم خوب کار کنم.