جاور ميلي متري از صعود بازماند

مهسا جاور رويينگ سوار المپيكي ايران كه مسابقه مرحله دومش به دليل بدي آب و هوا با نظر كميته فني رقابت هاي المپيك روينگ ٢٠١٦ ريو به امروز موكول شد، در كنار نمايندگان ترینیدادوتوباگو، الجزایر، پرو و باهاماس در خط مسابقه قرار گرفت ......

مهسا جاور رويينگ سوار المپيكي ايران كه مسابقه مرحله دومش به دليل بدي آب و هوا با نظر كميته فني رقابت هاي المپيك روينگ ٢٠١٦ ريو به امروز موكول شد، در كنار نمايندگان ترینیدادوتوباگو، الجزایر،  پرو و باهاماس در خط مسابقه قرار گرفت.
جاور كه در صورت قرار گرفتن در بين دو قايقران برتر اين مسابقه به مرحله يك چهارم نهايي صعود مي كرد، با مقام سومي ميلي متري از صعود بازماند.

تگ ها


اخبار ویژه