جدال بهترین های موج سواری در عظیم ترین موج های جهان

بهترین های موج سواری جهان اخیرا به ساحل نازاره رفته بودند تا با عظیم ترین موج های جهان دست و پنجه نرم کنند ......

بهترین های موج سواری جهان اخیرا به ساحل نازاره رفته بودند تا با عظیم ترین موج های جهان دست و پنجه نرم کنند. صحنه های دیدنی این تقابل جذاب را با هم ببینیم.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس