جدایی ژاردیم قطعی شد، هانری در یک قدمی نیمکت

ژاردیم سرمربی موناکو از این تیم رسما جدا شد. به گزارش خبرنگار مدال، طی روزهای ......
ژاردیم سرمربی موناکو از این تیم رسما جدا شد.
به گزارش خبرنگار مدال، طی روزهای ...


ژاردیم سرمربی موناکو از این تیم رسما جدا شد.
به گزارش خبرنگار مدال، طی روزهای گذشته اخباری درباره برکناری ژاردیم از سرمربیگری موناکو مطرح بود و حالا امروز طرفین به توافق نهایی دست یافته و فسخ قرارداد رسمی شد. از تیری هانری به عنوان گزینه نخست یاد می شود. مدال دیروز گزارش داد که هانری با دشان مشورت کرده و سرمربیگری در موناکو را به پیشنهاد استون ویلا ترجیح می دهد. هنوز از سایر گزینه های موناکو نام برده نشده و احتمال انتخاب هانری زیاد است.