جدیدترین رکورد «پارکور» در کتاب «گینس»

تیموتی شریف و دامین والترز، دو تن از بهترین پارکورکاران جهان در چالش سریع ترین پرش از هفت میله متوالی شرکت کرده اند تا رکورد جدیدی در کتاب گینس ثبت کنند ......

تیموتی شریف و دامین والترز، دو تن از بهترین پارکورکاران جهان در چالش سریع ترین پرش از هفت میله متوالی شرکت کرده اند تا رکورد جدیدی در کتاب گینس ثبت کنند. رقابت جذاب این دو را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


اکستریم اسپورتس