جدیدترین رکورد «BMX» در کتاب «گینس»

در جدیدترین رکورد بی.ام.ایکس در کتاب ......

در جدیدترین رکورد بی.ام.ایکس در کتاب گینس متی همینگز، ورزشکار انگلیسی موفق شد در یک دقیقه 46 بار دور در جا بزند و رکورد جهانی جدیدی به نام خود ثبت کند. 

تگ ها


اکستریم اسپورتس