جذابیت فوتبال فری استایل با «ایندی کووی»

ایندی کووی، فری استایلر آمریکایی در کنار لیزا، دختر فرانسوی از معروف ترین دختران فری استایلر در جهان هستند ......

ایندی کووی، فری استایلر آمریکایی در کنار لیزا، دختر فرانسوی از معروف ترین دختران فری استایلر در جهان هستند. گوشه هایی از مهارت های ایندی را در این ویدیو ببینید. 

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال