جذابیت «مدال» از دید محمدرضا احمدی

محمدرضا احمدی، مجری و گزارشگر خوب کشورمان نظراتش را دربارهی اپلیکیشن مدال بیان کرده که در این ویدیو میبینید ......

محمدرضا احمدی، مجری و گزارشگر خوب کشورمان نظراتش را درباره‌ی اپلیکیشن مدال بیان کرده که در این ویدیو می‌بینید.