جذاب ترین لحظات مسابقات«سلطان آسمان» 2017

قهرمان دور جدید مسابقات سلطان آسمان در سال 2017 این هفته با شرکت هجده کایت بوردر در شهر کیپ تاون برگزار شد و نیک یاکوبسن از دانمارک به عنوان قهرمانی رسید ......

قهرمان دور جدید مسابقات سلطان آسمان در سال 2017 این هفته با شرکت هجده کایت بوردر در شهر کیپ تاون برگزار شد و نیک یاکوبسن از دانمارک به عنوان قهرمانی رسید. جذاب ترین صحنه هایی این مسابقات را با هم ببینیم.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس