جریان کامل فینال زنان در مسابقات Crashed Ice (سنت پال)

فینال سومین دور مسابقات crashed ice در سال 2017 دوشنبه شب در سنت پال برگزار شد و میریام تراپانیه از آمریکا موفق شد با عملکردی استثنایی برای اولین بار قهرمان شود و به مسابقات جهانی راه پیدا کند ......

فینال سومین دور مسابقات crashed ice در سال 2017 دوشنبه شب در سنت پال برگزار شد و میریام تراپانیه از آمریکا موفق شد با عملکردی استثنایی برای اولین بار قهرمان شود و به مسابقات جهانی راه پیدا کند. جریان کامل مسابقه را با هم ببینیم.

تگ ها


اکستریم اسپورتس