Banner

جریمه قلعه‌نویی توسط کمیته انضباطی

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص سرمربی تیم فوتبال سپاهان صادر کرد....

به گزارش مدال، رای کمیته انضباطی به شرح زیر است: 
در خصوص تخلف آقای امیر قلعه نویی مبنی بر مطالب توهین آمیز نسبت به مقام رسمی و همچنین نشر اکاذیت با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله متن مصاحبه نامبرده با یکی از خبرگزاری ها ( خبرگزاری فارس) و اظهارات ایشان در یکی از برنامه های تلویزیونی( ورزش و مردم) علیه مقامان رسمی و رکن قضایی فدراسیون فوتبال و با عنایت به دفاعیات ابرازی که پیرامون نداشتن سوء نیت و قصد در بیان مطالب و سایر قراین موجود در پرونده تخلفات انتسابی به ایشان از سوی کمیته انضباطی محرز و مسلم تشخیص و مستند به ماده 71 از مقررات انضباطی به پرداخت 100 میلیون ریال با تذکر اعمال ماده 92 از این مقررات در رابطه با تخلفات احتمالی آتی محکوم می گردد.
رای صادره قابل اجرا و ظرف مدت 7 روز قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف می باشد.

بیشتر بخوانید:

قلعه‎نویی: در این سال‌ها آقایان هر طور خواستند رای دادند

 

تگ ها


امیر قلعه نویی سپاهان کمیته انضباطی جریمه قلعه نویی لیگ برتر خلیج فارس فوتبال