جریمه نقدی برای سپید رود رشت و تراکتورسازی

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص دیدار تیم های سپید رود رشت و تراکتورسازی تبریز صادر کرد....

به گزارش مدال، دیدارتیم های سپید رود رشت و تراکتورسازی تبریز  از هفته بیست و پنجم برگزار و از سوی تماشاگران تیم سپیدرود رشت تخلفاتی مبنی بر استفاده شعارهای موهن و نژاد پرستانه صورت گرفت. این تیم به برگزاری یک مسابقه بدون حضور تماشاگر به صورت تعلیقی در یک دوره شش ماهه و پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.( این رای از حیث جریمه نقدی قطعی و از حیث محرومیت قابل تجدید نظر خواهی است)
تیم تراکتورسازی تبریز نیز به دلیل استفاده تماشاگرانش از شعارهای موهن و تخریب صندلی رخ داد. این تیم  باید 100 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

 

تگ ها


سپید رود رشت تراکتورسازی کمیته انضباطی جریمه نقدی لیگ برتر خلیج فارس فوتبال