جریمه نقدی برای یحیی گل‌محمدی

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص سرمربی تیم پدیده شهر خودرو و تیم نساجی مازندران صادر کرد....

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص سرمربی تیم پدیده شهر خودرو و تیم نساجی مازندران صادر کرد.

به گزارش مدال، دیدار دو تیم نساجی مازندران و تراکتورسازی تبریز از هفته هجدهم برگزار و از سوی تماشاگران تیم نساجی مازندران تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داوران در دقیقه 55 بازی و پرتاب بطری به طرف کمک داور دوم رخ داد.
این تیم به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
یحیی گل محمدی، سرمربی تیم پدیده شهر خودرو به دلیل اعتراض به نحوه قضاوت و خروج از محوطه فنی که منجر به اخراج وی شد و خودداری از اجرای دستور داور به مدت دو دقیقه توسط وی، ایشان به توبیخ کتبی و پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.