جریمه نقدی و توبیخ کتبی برای فروزان

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص دروازه بان تیم تراکتورسازی تبریز صادر کرد....

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص دروازه بان تیم تراکتورسازی تبریز صادر کرد.

به گزارش مدال، به دلیل تخلفات محسن فروزان و احراز تخلف و اطلاق نشر اکاذیب و اهانت به داوران، وی به استناد ماده 70 رعایت جهات مخففه  به توبیخ کتبی و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.