جریمه های عجیب بخشیده می شود

در روزهای اخیر خبر جریمه بازیکنان صنعت نفت به خاطر نبستن قلم بند در تمرین سوژه رسانه ها و فضای مجازی شده است....

به گزارش "ورزش سه"، یکی از بازیکنانی که در لیست جریمه ها جای گرفته بود طالب ریکانی کاپیتان صنعت نفت بود. کاپیتانی که با پیشنهادات خوبی از سوی سایر تیم ها مواجه شده بود اما به خاطر دوست داشتن صنعت نفت در آبادان ماند تا در روزهای سخت در کنار این تیم باشد. او ۱۹ درصد جریمه شد. به خاطر نبستن قلم بند در یکی دو جلسه تمرین و تاخیر حضور در یکی از جلسات تمرین.

سیروس پورموسوی سرمربی تیم صنعت نفت که یک فصل دیگر با این تیم قرارداد دارد در خصوص جریمه ها به این نکته اشاره کرد که علی عیسی زاده مدیر عامل باشگاه صنعت نفت در جریان ابلاغ این جرایم به بازیکنان نبوده است و این جرایم قرار است بخشیده شود به این خاطر که بازیکنان در روزهای سخت در کنار تیم بودند و در هفته های پایانی با نتایجی که گرفتند موجب شد تیم در رده دهم جدول قرار بگیرد.

سرمربی تیم صنعت نفت به این موضوع هم اشاره کرد که به درستی نمی داند این جرایم با هماهنگی بخش اداری به چند بازیکن ارسال شده است اما بر اساس صحبتی که او با علی عیسی زاده داشته مدیر عامل باشگاه صنعت نفت گفته این جرایم بخشیده خواهد شد و از دستمزد بازیکنان کسر نخواهد شد.

تگ ها


صنعت نفت آبادان