جریمه کپا؛ یک هفته دستمزد، همین!

خبر میرسد که باشگاه چلسی، دروازهبان 24 ساله خود را جریمه کرده است و جریمه او معادل یک هفته دستمزدشیعنی 195هزار پوند است ......

خبر میرسد که باشگاه چلسی، دروازهبان 24 ساله خود را جریمه کرده است و جریمه او معادل یک هفته دستمزدشیعنی 195هزار پوند است ...

خبر می‌رسد که باشگاه چلسی، دروازه‌بان 24 ساله خود را جریمه کرده است و جریمه او معادل یک هفته دستمزدش یعنی 195هزار پوند است. پیش از این کپا هم بابت اتفاقی که در جریان فینال جام اتجادیه انگلیس افتاد از مائوریتزیو ساری، ویلی کابایرو، هم‌تیمی‌هایش، هواداران و اعضای باشگاه چلسی عذرخواهی و  پذیرفته بود که هرگونه تصمیم و تنبیهی که باشگاه برای وی در نظر بگیرد، خواهد پذیرفت. باشگاه چلسی اعلام کرده جریمه کپا که معادل دستمزد هفتگی وی است، به بنیاد خیریه چلسی اهدا خواهد کرد تا صرف امور خیریه شود.