Banner

جزئیات خبر پناهندگی قهرمان ایرانی جودوی جهان

از سفر سعید ملایی به توکیو و خبرهای پناهنده شدن وی جزئیات بیشتری منتشر شد....

به گزارش مدال، خبر پناهندگی و یا تقاضای مهاجرت سعید ملائی گرچه امروز منتشر شد اما از مدتها قبل توسط او دنبال می شد و وقتی که با اعزام او و کل تیم جودو به توکیو مخالفت کردیم تهدید کرد که از طریق فدراسیون جهانی راسا در این رویداد شرکت می کند به همین دلیل  با اعزام او موافقت شد.

این طرح از سال گذشته (همزمان باخروج درخشان وحضور آرش اسماعیلی در فدراسیون) توسط ویزر کلید خورد. اخبار و اطلاعات موجود بیانگر رابطه بسیار قوی نتانیاهو و ویزر است بنابراین توطئه مشترک فدراسیون جهانی و اسرائیل است.

اخبار مستند از رفتار « ماریوس ویزر» رئیس فدراسیون جهانی جودو در روز چهارشنبه بیانگر طراحی و اجرای عملیات ایذائی است (خروج سعید ازکاروان، قرار دادن گارد برای وی، فشار روانی سنگین به ملایی برای مسابقه با بازیکن اسرائیلی، اعزام ماشین، محافظ و بلیت آلمان برای او، خروج مخفیانه سعید از هتل و....)، ثابت می کند که سعید دچار بحران دوگانگی شده بود.

مذاکره تلفنی جودوکار ایرانی با سیدرضا صالحی امیری بیانگر بحران تصمیم گیری از سوی وی  بود. با این جودوکار صددرصد عاطفی صحبت و تاکید شد اینجا خانه توست وکسی با خاک و خانواده خود قهر نمی کند.

ویزر زمانی که رییس اسپورد اکورد بود، اقداماتی علیه باخ انجام داد و در تلاش بود که روی دست IOC بلند شود که باخ با درایت، وی را از میدان بیرون کرد.

اخبار مرتبط:

صعود سعید ملایی به رتبه نخست رنکینگ المپیک

تگ ها


سعید ملایی پناهندگی سعید ملایی جودو