جشنواره گل اتلتیکو مادرید در «کوپا دل ری»

در ادامه دور یک شانزدهم کوپا دل ری شاگردان دیگو سیمئونه موفق شدند با شش گل در خانه گوئیخلو پیروز شوند و از صعود به دور بعد مطمئن شوند ......

در ادامه دور یک شانزدهم کوپا دل ری شاگردان «دیگو سیمئونه» موفق شدند با شش گل در خانه گوئیخلو پیروز شوند و از صعود به دور بعد مطمئن شوند.

تگ ها


فوتبال