جشن تولد در مدرسه عابدزاده

سنگربان اسبق تیم ملی فوتبال ایران در یک جشن شرکت کرد....

به گزارش خبرنگار مدال، احمدرضا عابدزاده در جشن تولد یکی از شاگردان مدرسه فوتبال خود حاضر شد.