جشن قهرمانی رئال به محض ورود به شهر مادرید

رئال مادرید پس از کسب عنوان قهرمانی این فصل لالیگا مورد استقبال طرفداران قرار گفت و جشن قهرمانی را با حضور پرشور مردم در میدان سیبلس شهر مادرید برگزار کرد ......

رئال مادرید پس از کسب عنوان قهرمانی این فصل لالیگا مورد استقبال طرفداران قرار گفت و جشن قهرمانی را با حضور پرشور مردم در میدان «سیبلس» شهر مادرید برگزار کرد.