جشن قهرمانی عجیب «بشیکتاش» در دریا!

بازیکنان و هواداران تیم بشیکتاش پس از قهرمانی این تیم در لیگ ترکیه با کشتی های بزرگ به دریا رفتند تا جشنی به نوبه خود عجیب برگزار کنند ......

بازیکنان و هواداران تیم بشیکتاش پس از قهرمانی این تیم در لیگ ترکیه با کشتی های بزرگ به دریا رفتند تا جشنی به نوبه خود عجیب برگزار کنند.

تگ ها


طنز ورزشی بشیکتاش فوتبال