جشن لایی‌های نیمار با پیراهن پاری‌سن‌ژرمن

مجموعهای از لاییهایی که نیمار با پیراهن پیاسجی به ثمر رسانده. البته او در این مورد رحم ندارد و هم به حریفان لا ......

مجموعه‌ای از لایی‌هایی که نیمار با پیراهن پی‌اس‌جی به ثمر رسانده. البته او در این مورد رحم ندارد و هم به حریفان لایی زده و هم هم‌تیمی‌هایش را سوژه خنده کرده.

تگ ها


Neymar da Silva Santos Júnior پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال