جلد روزنامه گل/ کریمی: به زودی مدارک را رو می‌کنم !

علی کریمی در ادامه انتقاداتش نسبت به مسئولان فدراسیون در مصاحبه اختصاصی با گل گفته : به موقع مدارک را رو می کنم تا آقایان سر و مر گنده راه نروند: ......

علی کریمی در ادامه انتقاداتش نسبت به مسئولان فدراسیون در مصاحبه اختصاصی با گل گفته : « به موقع مدارک را رو می کنم تا آقایان سر و مر گنده راه نروند:». جادوگر از رسانه ها هم انتقاد کرده و شما فقط دنبال تیتر زدن هستید و گنده های رسانه ها هم وقتی به فدراسیون دعوت می شوند، رنگ عوض می کنند.

تگ ها


اخبار روز حواشی علی کریمی فوتبال