جلسه تمرینی بازیکنان تیم اینترمیلان

بازیکنان اینتر میلان تمرینات سختی را در باشگاه و در زمین فوتبال انجام دادند که منتخبی از آن را در این ویدیو مشاهده می کنید ......

بازیکنان اینتر میلان تمرینات سختی را در باشگاه و در زمین فوتبال انجام دادند که منتخبی از آن را در این ویدیو مشاهده می کنید.

تگ ها


اینتر میلان سری آ فوتبال