جلسه شبانه سردار آزمون و یکی از اعضای فدراسیون در رستوران

جلسه شبانه سردار آزمون و یکی از اعضای فدراسیون در رستوان برگزار شد. آزمون شب گذشته ساعاتی را در مرکز خریدی در شمال شه ......

جلسه شبانه سردار آزمون و یکی از اعضای فدراسیون در رستوان برگزار شد.

آزمون شب گذشته ساعاتی را در مرکز خریدی در شمال شهر تهران سپری کرد اما نه برای گشت و گذار و یا خرید! گفته می شود هدف او حضور در جلسه ای مخفیانه با یکی از اعضای بلند مرتبه فدراسیون فوتبال در رستوران لوکس طبقه آخر این مجتمع تجاری بود تا آخرین صحبت ها را برای بازگشتش به تیم ملی و نحوه اعلام آن داشته باشد.
باید در انتظار بود ظرف ۴۸ ساعت آینده خبر بازگشت آزمون به تیم ملی نهایی شود و این نمایش خیمه شب بازی این بازیکن جوان و کادر فنی تیم ملی برای مردم ایران به پایان برسد.

تگ ها


فوتبال