جمله جالب کی روش در جشن تولد سید جلال حسینی

چند روز پیش در جریان اردوی تیمملی که با حضور بازیکنان ملیپوش تیمهای لیگبرتری بعد از هر بازی برگزار میشود، جشن تولد کوچکی برای سیدجلال حسینی، کاپیتان تیم پرسپولیس گرفته شد ......

 چند روز پیش در جریان اردوی تیم‌ملی که با حضور بازیکنان ملی‌پوش تیم‌های لیگ‌برتری بعد از هر بازی برگزار می‌شود، جشن تولد کوچکی برای سیدجلال حسینی، کاپیتان تیم پرسپولیس گرفته شد. نکته جالب در تولد سیدجلال این بود که هیچکس صورت او را کیک‌مالی نکرد! چراکه این روزها در بین تمامی بازیکنان مرسوم است که این شوخی را با یکدیگر انجام می‌دهند. جالب‌تر اینکه دلیل رخ ندادن این اتفاق، درخواست کی‌روش از بازیکنان بوده. او خواسته که در این اوضاع اقتصادی این کار که نوعی اسراف تلقی می‌شود، انجام نگیرد.

تگ ها


اخبار روز فوتبال