جنوا 3 میلان 0 ؛ «وقفه در رنسانس»

در اولین بازی هفته دهم سری آ سه شنبه شب روند رو به رشد میلان در خانه جنوا با شکست عجیب سه بر صفر متوقف شد ......

در اولین بازی هفته دهم سری آ سه شنبه شب روند رو به رشد میلان در خانه جنوا با شکست عجیب سه بر صفر متوقف شد.

تگ ها


سری آ فوتبال