جهانیان: حکم جلب علی کریمی باطل شد

مالک باشگاه نفت تهران به خبر صدور حکم جلبش واکنش نشان داد. حمیدرضا جهانیان در خصوص صدور حکم جلبش توس ......

مالک باشگاه نفت تهران به خبر صدور حکم جلبش واکنش نشان داد.

حمیدرضا جهانیان در خصوص صدور حکم جلبش توسط علی کریمی گفت: وکیل کریمی برای بار دوم شیطنتی انجام داد و برگه دادگاه را به محل اشتباهی ارسال کرد تا ما در جریان شکایت وی از باشگاه نشویم.

وی افزود: با توجه به رفتار هایی که وکیل کریمی انجام داده ما هم از او شکایت کرده ایم و حتی در خود دادگاه هم این موضوع برای قاضی پرونده به صراحت مشخص شد که من از شکایت کریمی بی اطلاع هستم.

جهانیان ادامه داد: با توجه به صحبت هایی که کریمی انجام داد مجبور شدم پیامک ها را منتشر کنم تا از حقیقت پرده برداری کنم یکسری از صحبت های کریمی صحت نداشت و به همین خاطر ناچار شدم پیام هار را انتشار دهم.

مالک باشگاه نفت تهران گفت: حکم جلب کریمی باطل شد و خطری ما را تهدید نمی کنم و اظهاراتم را علیه وکیل او به دادسرا ارائه کرده ام تا مراحل قانونی سپری شود.

تگ ها


اخبار روز لیگ برتر خلیج فارس فوتبال