جهان آخرین باری که تاتنهام بالاتر از آرسنال ایستاد چگونه بود؟

نگاهی طنز به وضعیت جهان در آخرین سالی که تاتنهام در انتهای لیگ بالاتر از آرسنال قرار گرفت ......

نگاهی طنز به وضعیت جهان در آخرین سالی که تاتنهام در انتهای لیگ بالاتر از آرسنال قرار گرفت.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال