جوانان و پارکور در سرزمین ناآرام (دوبله)

عشق به ورزش حتی زیر آتش جنگ هم جوانه می زند. در این ویدیو سری می زنیم به جوا ......

عشق به ورزش حتی زیر آتش جنگ هم جوانه می زند. در این ویدیو سری می زنیم به جوانانی که در مسیر رسیدن به علاقمندیشان چیزی جلودارشان نیست و با وجود تمامی مشکلات دست از تلاش بر نمی دارند. این ویدیوی جالب را با هم می بینیم.

تگ ها


اکستریم اخبار ویژه اکستریم اسپورتس