جوجه شمردن «خوزه مورینیو» در انتهای بهار!

خوزه مورینیو که طی فصل به علت عملکرد ضعیف در لیگ برتر با انتقاد کارشناسان روبرو بود، در انتهای فصل به این سبک جالب پاسخ آنها را به بهترین شکل داد ......

خوزه مورینیو که طی فصل به علت عملکرد ضعیف در لیگ برتر با انتقاد کارشناسان روبرو بود، در انتهای فصل به این سبک جالب پاسخ آنها را به بهترین شکل داد.

تگ ها


طنز ورزشی لیگ برتر فوتبال