جونز: فرگوسن همانند پدرم با من رفتار کرد

روز شنبه خبری روی خبرگزاری ها آمد که جهان فوتبال را نگران کرد. سر آلکس فرگوسن به علت خونریزی مغزی در بیمارستان ......

روز شنبه خبری روی خبرگزاری ها آمد که جهان فوتبال را نگران کرد. سر آلکس فرگوسن به علت خونریزی مغزی در بیمارستان تحت عمل قرار گرفت.

فیل جونز که زمانی تحت هدایت سرمربی اسکلاتلندی کار می کرد برای سرمربی سابق خود آرزوی سلامتی کرد و درباره او صحبت کرد:

از وقتی خبر  را شنیدم به هم ریختم.فرگوسن اسطوره من است. او هماند پدر مرا کمک کرد و تمام فوتبال خود را مدیون او

هستم.همه بازیکنان و باشگاه منچستریونایتد و خانواده اش در  کنارش هستند.خوب است که همه به فکر سلامتی او هستند.مطمئن هستم حال او خوب خواهد شد.

تگ ها


اخبار روز فوتبال