جو اطراف ورزشگاه دیدار ایران و ژاپن

هواداران تیم های ملی ایران و ژاپن وارد ورزشگاه شدند....

 ایرانی‌های زیادی به همراه اعضای خانواده خود به العین آمده‌اند تا نظاره‌گر بازی باشند.