جو ملتهب در یادگار امام/درگیری فیزیکی هواداران تراکتور

هواداران تیم تراکتورسازی در جریان دیدار مقابل سایپا با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند ......

هواداران تیم تراکتورسازی در جریان دیدار مقابل سایپا با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند.
در جریان دیدار تراکتورسازی - سایپا، دودستگی بین هواداران تیم میزبان به وجود آمد که این دو دستگی در ادامه منجر به درگیری فیزیکی بین آنها شد.
بخشی از هواداران قبل از گل تساوی تراکتورسازی شعارهایی علیه مصطفی آجورلو، مدیرعامل باشگاه دادند، اما پس از به ثمر رسیدن گل تساوی تماشاگرانی که طرفدار آجورلو بودند شروع به درگیری با معترضان کردند. همین موضوع هم باعث شد که درگیری فیزیکی بین دو طرف رخ بدهد.

تگ ها


اخبار روز Tractor لیگ برتر خلیج فارس فوتبال