جو ورزشگاه آزادی هنگام ورود تیم العین به زمین چمن/ ویدیو

بازیکنان تیم العین در میان هیاهوی هواداران، وارد زمین چمن ورزشگاه آزادی شدند....

حال و هوای ورزشگاه آزادی هنگام ورود تیم العین به زمین چمن را تماشا می کنید.