جو ورزشگاه جم پیش از آغاز دیدار پرسپولیس و پارس جنوبی/ ویدیو

حدود 50 درصد ظرفیت ورزشگاه پرسپولیسی ها نشسته اند و رفته رفته بر جمعیت شان افزوده می شود....

هم اکنون ۶ هزار پرسپولیسی در ورزشگاه حضور دارد.